“ShitakaAS”  uzgaja  Šitake pečurke  na BIO organskom materijalu (100% Hrast), u savremeno opremljenom pogonu, uz punu kontrolu svih parametara koji utiču na sazrevanje i kvalitete pečuraka, sa poštovanjem principa  dobre higijenske prakse i pod strogim pravilima HACCP sistema bezbednosti hrane.

Uzgoj se  odvija bez apsolutno ikakvih hemijskih i biocidnih zagađenja materijala i prostora i bez drugih primesa i dodataka.

Pakovanje proizvoda uslužno obavljamo u pogonu sertifikovanom za pakovanje organskih proizvoda, čime je proces u celosti zaokružen.

Posedujemo GLOBAL GAP, GRASP i HACCP sertifikate.

Naše Šitake pečurke ispitane su na zdravstvenu ispravnost u Institutu za javno zdravlje.